Ympäristö ja arvot

Jet-Puu Oy huomioi ympäristön ja siihen liittyvät ekologiset arvot raaka-aineen hankinnassa, tuotteen valmistuksessa ja tuotteiden toimituksissa loppukäyttäjälle saakka.

Jet-Puu Oy hankkii raaka-aineensa toimittajilta, joilla on sertifioitu puun alkuperäisketjun seurantajärjestelmä.

Jet-Puu Oy sitoutuu toiminnassaan noudattamaan puun alkuperäketjun standardin vaatimuksia sekä ILO:n julkistuksen työelämän perusperiaatteita ja oikeuksia.